Wat biedt DoGoodPromotions

Berichten generatie- en mixplatform
DoGoodPromotions beheert een twitternetwerk met inmiddels rond de 80.000 twitter gebruikers ‘abbonees’ en rond de 60 twitteraccounts. Een deel van deze twitter accounts wordt beheerd voor klanten.

Huidige klanten
Op dit moment zijn klanten met name uitgevers en auteurs, maar er wordt gestreefd om ook in het ‘zorgwezen’ actief te worden (praktijken, coaches, etc.). Dit zijn veelal partijen die de kracht van social media inzien, maar niet de tijd hebben om bijvoorbeeld elke twee dagen een uur berichten te versturen. Of die niet de kunde of zin in huis hebben.

Efficiëntie door tooling
Door dit te doen vanuit een zelf ontwikkeld (rond de 5000 ontwikkeluren over de afgelopen jaren) berichtengeneratie platform, kan met geringe tijdsinspanning een waardevolle mix aan berichten gegenereerd worden. Denk hierbij aan zinnen uit een boek, gemixed met willekeurige ‘PR’ tweets (filmpjes, presentaties, zinnen, links).

Lage kosten
Op die manier kan voor bijvoorbeeld rond de 150 euro per jaar een account in beheer genomen worden (en/of gecreëerd). Echter, per situatie zijn wensen en mogelijkheden weer verschillend, dat vraagt doorgaans afstemming naar de specifieke persoon of organisatie.

Qua uurtarief wordt een standaard prijs gehanteerd van 25 euro ex BTW (noot: in de ‘klassieke economie’ was Iwanjka’s tarief als consultant doorgaans het viervoudige).

Nader producten- en dienstenoverzicht
Er is een brochure beschikbaar met de verschillende diensten.

Contact
Voel vrij om contact op te nemen voor een oriëntatie, u wordt verzocht hiertoe een email te sturen aan iwanjka@gmail.com, met daarin zo mogelijk al een ‘schets’ van de vraag, en eventueel een telefoonnummer en voorkeurstijdstip voor telefonische afstemming.

 

De kracht van social media en slimme automatisering…